Privacybeleid

TürkçeFrançais

De informatie die Tıkla kan verzamelen, is het resultaat van de vrijwillige registratie van contactgegevens die door de klant zijn verstrekt, waardoor hij op elk punt documentatie, aanbiedingen, een offerte of informatie kan ontvangen. In geen geval zullen de op de Tıkla-site verzamelde gegevens worden overgedragen of verkocht aan derden. Er wordt geen e-mailadres doorgegeven aan derden, inclusief onze partners, behalve met schriftelijke toestemming van de geïnteresseerde partijen. De gegevens die via de nieuwsbrief worden verzameld, zijn bedoeld voor exclusief commercieel gebruik van de persoon die verantwoordelijk is voor Tıkla.

Tıkla verbindt zich ertoe de privacy van gebruikers die de site bezoeken te respecteren en verklaart te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
In overeenstemming met de wet met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, zoals gewijzigd, beschikt u over een recht op toegang, ondervraging en rectificatie waardoor u, indien van toepassing, gegevens kunt wijzigen en verwijderen die u betreffen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

U kunt op elk moment verzoeken om dit recht uit te oefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.